ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย

     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า พร้อมด้วยนายสงกรานต์ สุรินทอง เลขาฯนายกเทศมนตรีฯ นายนำชัย สุขเกษม ปลัดเทศบาล นายกิตติ ทิพย์มณี กำนัน ต.เหมืองง่า ได้ ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน (ภริยาท่านผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน) พร้อมด้วย จนท.จาก สนง.พมจ.ลำพูน และจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลำพูน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 เวลา 03.30 น. รายนายพิรุณ อินทะ ม.1 บ้านต้นผึ้ง โดยการประสานงานจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาล ต.เหมืองง่า ดังนี้
1. นายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน มอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
2. บ้านพักเด็กและครอบครัว มอบเงินช่วยเหลือเด็ก 2 คนที่ อยู่ในครอบครัว คนละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท
3. กลุ่ม อสม.บ้านต้นผึ้ง รวบรวมเงินบริจาคช่วยเหลือ 6,000 บาท
และในวันนี้ (23 มี.ค. 60) เวลา 14.00 น. ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.ลำพูน ได้มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย ฯ ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์

 

 

 

Prev Next

ประชาสัมพันธ์การประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 61

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 61

Read more

คู่มือสำหรับประชาชน

เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจราณาในการอนุญาตของทางราชการ ปี พ.ศ.2560

Read more

โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปีงบ 2561

เรื่อง โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐปีงบ 2561

Read more

บันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับเทศบาลใกล้เคียงในการร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

เรื่อง โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับเทศบาลใกล้เคียงในการร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

Read more

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

Read more
หารือช่วยเหลือเกษตรกรหารือช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดให้มีก [ ... ]

ฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุคฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุค

22 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายสมิง ศรีเลศิลป์ ที [ ... ]

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่าประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่า...

วันนี้ (19 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ ... ]

คัดเลือกประธานแม่บ้านตำบลคัดเลือกประธานแม่บ้านตำบล

วันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายก [ ... ]

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธา [ ... ]

 "โครงการผู้สูงวัยพลานามัยดี ชีวีเป็นสุข ห่างไกลโรค ครั้งที่ 2"...

15 ก.ย. 60 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ