"กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557"

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน - เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 และได้มอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกกองทุนฯ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 รวมทั้งสิ้น จำนวน 47 ราย รายละ 600 บาท มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี จำนวน 2 ราย รายละ 1,500 บาท มอบทุนด้านการสร้างชื่อเสียง จำนวน 3 ราย รายละ 1,500 บาท มอบสวัสดิการด้านประสบอุบัติเหตุร้ายแรงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทุพพลภาพหรือพิการ จำนวน 1 ราย รายละ 1,000 บาท มอบสวัสดิการกรณีนอนรักษาพยาบาล จำนวน 2 ราย รายละ 400 บาท และภายในงานได้มีการแจกของรางวัลให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการอีกด้วย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองง่า (หลังเก่า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prev Next

ประชาสัมพันธ์การประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 61

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 61

Read more

คู่มือสำหรับประชาชน

เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจราณาในการอนุญาตของทางราชการ ปี พ.ศ.2560

Read more

โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปีงบ 2561

เรื่อง โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐปีงบ 2561

Read more

บันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับเทศบาลใกล้เคียงในการร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

เรื่อง โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับเทศบาลใกล้เคียงในการร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

Read more

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

Read more
หารือช่วยเหลือเกษตรกรหารือช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดให้มีก [ ... ]

ฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุคฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุค

22 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายสมิง ศรีเลศิลป์ ที [ ... ]

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่าประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่า...

วันนี้ (19 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ ... ]

คัดเลือกประธานแม่บ้านตำบลคัดเลือกประธานแม่บ้านตำบล

วันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายก [ ... ]

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธา [ ... ]

 "โครงการผู้สูงวัยพลานามัยดี ชีวีเป็นสุข ห่างไกลโรค ครั้งที่ 2"...

15 ก.ย. 60 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ