ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า รอบเดือนธันวาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนธันวาคม)

ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562