เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า

เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562