เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า

เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลงวันที่  30  กันยายน  2562