แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เขียนโดย adminmng 31
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย adminmng 38
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เขียนโดย adminmng 45
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย adminmng 284
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เขียนโดย adminmng 329
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1-2 รอบเดือนเมษายน เขียนโดย adminmng 295
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เขียนโดย adminmng 525
แผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เขียนโดย adminmng 542
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลฯ (พ.ศ.2559 - 2563) เขียนโดย adminmng 545
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เขียนโดย adminmng 549