แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เขียนโดย adminmng 16
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย adminmng 12
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า รอบเดือนธันวาคม 2562 เขียนโดย adminmng 24
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ2561-2565 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย adminmng 25
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย adminmng 66
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2562 เขียนโดย adminmng 60
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ แก้ไข ฉบับที่ 3/2562 เขียนโดย adminmng 67
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ แก้ไข ฉบับที่ 2/2562 เขียนโดย adminmng 88
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)แก้ไข ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 เขียนโดย adminmng 114
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เขียนโดย adminmng 108