แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เขียนโดย adminmng 1
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย adminmng 1
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เขียนโดย adminmng 3
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย adminmng 228
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เขียนโดย adminmng 285
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1-2 รอบเดือนเมษายน เขียนโดย adminmng 253
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เขียนโดย adminmng 467
แผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เขียนโดย adminmng 498
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลฯ (พ.ศ.2559 - 2563) เขียนโดย adminmng 502
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เขียนโดย adminmng 508