แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น-ประจำปี-พ.ศ.2563 เขียนโดย kwangmaza 16
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-รอบเดือนธันวาคม เขียนโดย kwangmaza 4
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ปี 2563 เขียนโดย adminmng 8
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย adminmng 7
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย adminmng 7
แต่งตั้งคณะกนนมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 15
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 14
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย kwangmaza 22
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย kwangmaza 31
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย kwangmaza 16