แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)แก้ไข ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 เขียนโดย adminmng 21
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เขียนโดย adminmng 20
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เขียนโดย kwangmaza 38
ประกาศ รายงานการดำเนินงานติดตามแผนดำเนินงาน ปี 61 เขียนโดย kwangmaza 48
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 เขียนโดย adminmng 48
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25664) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เขียนโดย adminmng 71
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 เขียนโดย adminmng 76
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนการดำเนินนงาน งบ 62 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เขียนโดย adminmng 66
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารที่แถลงไว้ต่อสภา ปี 2561 เขียนโดย adminmng 97
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย adminmng 89