แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า รอบเดือนธันวาคม 2562 เขียนโดย adminmng 6
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ2561-2565 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย adminmng 7
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย adminmng 48
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2562 เขียนโดย adminmng 41
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ แก้ไข ฉบับที่ 3/2562 เขียนโดย adminmng 50
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ แก้ไข ฉบับที่ 2/2562 เขียนโดย adminmng 66
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)แก้ไข ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 เขียนโดย adminmng 94
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เขียนโดย adminmng 85
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เขียนโดย kwangmaza 106
ประกาศ รายงานการดำเนินงานติดตามแผนดำเนินงาน ปี 61 เขียนโดย kwangmaza 116