แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย adminmng 6
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2562 เขียนโดย adminmng 6
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ แก้ไข ฉบับที่ 3/2562 เขียนโดย adminmng 15
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ แก้ไข ฉบับที่ 2/2562 เขียนโดย adminmng 26
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)แก้ไข ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 เขียนโดย adminmng 57
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เขียนโดย adminmng 53
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เขียนโดย kwangmaza 68
ประกาศ รายงานการดำเนินงานติดตามแผนดำเนินงาน ปี 61 เขียนโดย kwangmaza 82
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 เขียนโดย adminmng 80
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25664) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เขียนโดย adminmng 101