แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบ 2564-2566 เขียนโดย kwangmaza 68
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สามาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2562 เขียนโดย kwangmaza 12
ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เขียนโดย kwangmaza 392
แบบสรุปประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)อำเภอเมือง จังหวัดเมือง เขียนโดย kwangmaza 154
รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เขียนโดย kwangmaza 163
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ ทต.เหมืองง่า(เพิ่มเติม) เขียนโดย kwangmaza 158
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ ทต.เหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 161
บันทึก การจัดทำแผนฯอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณปี 2561-2563 เขียนโดย kwangmaza 206
บันทึก การจัดแผนฯพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563 เขียนโดย kwangmaza 171
แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เขียนโดย kwangmaza 163