แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบ 2564-2566 เขียนโดย kwangmaza 18
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สามาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2562 เขียนโดย kwangmaza 5
ประมวนจริยธรรมของเทศบาลตำบลเหมืองง่า 2563 เขียนโดย kwangmaza 21
ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เขียนโดย kwangmaza 359
แบบสรุปประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)อำเภอเมือง จังหวัดเมือง เขียนโดย kwangmaza 143
รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เขียนโดย kwangmaza 145
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ ทต.เหมืองง่า(เพิ่มเติม) เขียนโดย kwangmaza 147
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ ทต.เหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 151
บันทึก การจัดทำแผนฯอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณปี 2561-2563 เขียนโดย kwangmaza 193
บันทึก การจัดแผนฯพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563 เขียนโดย kwangmaza 155