แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประมวนจริยธรรมของเทศบาลตำบลเหมืองง่า 2563 เขียนโดย kwangmaza 2
ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เขียนโดย kwangmaza 274
แบบสรุปประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)อำเภอเมือง จังหวัดเมือง เขียนโดย kwangmaza 127
รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เขียนโดย kwangmaza 122
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ ทต.เหมืองง่า(เพิ่มเติม) เขียนโดย kwangmaza 127
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ ทต.เหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 131
บันทึก การจัดทำแผนฯอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณปี 2561-2563 เขียนโดย kwangmaza 167
บันทึก การจัดแผนฯพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563 เขียนโดย kwangmaza 130
แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เขียนโดย kwangmaza 139
แผนอัตรากำลัง เขียนโดย adminmng 438