แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ส.ค. 63 เขียนโดย adminmng 7
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน มี.ค. 63 เขียนโดย kwangmaza 4
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ม.ค. 63 เขียนโดย kwangmaza 3
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ก.พ. 63 เขียนโดย kwangmaza 5
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองง่าในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย adminmng 11
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ก.ค. 63 เขียนโดย kwangmaza 8
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน มิ.ย. 63 เขียนโดย kwangmaza 9
รายงานการประเมินความพึงพอใจประชาชน ปี 2562 เขียนโดย kwangmaza 35
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน พ.ค. 63 เขียนโดย kwangmaza 47
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เม.ย. 63 เขียนโดย kwangmaza 33