แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ส.ค. 63 เขียนโดย adminmng 31
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน มี.ค. 63 เขียนโดย kwangmaza 9
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ม.ค. 63 เขียนโดย kwangmaza 8
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ก.พ. 63 เขียนโดย kwangmaza 10
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองง่าในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย adminmng 16
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ก.ค. 63 เขียนโดย kwangmaza 13
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน มิ.ย. 63 เขียนโดย kwangmaza 14
รายงานการประเมินความพึงพอใจประชาชน ปี 2562 เขียนโดย kwangmaza 38
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน พ.ค. 63 เขียนโดย kwangmaza 57
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เม.ย. 63 เขียนโดย kwangmaza 36