ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Attachments:
Download this file (Ted62.pdf)Ted62.pdf[ ]1635 kB