ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลเหมืองง่า 888 ม.2 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน

โทร.053-001500-3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 053-563389

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.