เปิดซองโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก

วันที่11 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการเปิดซองใบเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก 35-40 แรงม้า จำนวน 1 คัน