เปิดซองโครงการจัดซื้อถุงดำใส่ขยะประทับตราสัญลักษณ์/ข้อความ

วันที่26 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการเปิดซองใบเสนอราคา โครงการจัดซื้อถุงดำใส่ขยะประทับตราสัญลักษณ์/ข้อความ ขนาด 18 (5+5) นิ้ว ยาว 36 นิ้ว (ประมาณ 12-14 ใบ ต่อกิโลกรัม) จำนวน 22,000 กิโลกรัม ตามรายละเอียดเทศบาลตำบลเหมืองง่ากำหนด