แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาตัดประกอบแว่นสายตา ฯ เขียนโดย adminmng 25
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1) เขียนโดย adminmng 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ เขียนโดย adminmng 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส แบบซอง เขียนโดย adminmng 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดประกอบแว่นสายตา ฯ เขียนโดย adminmng 12
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เขียนโดย adminmng 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง เขียนโดย adminmng 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บธ 8359 ลำพูน เขียนโดย adminmng 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครืองปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เขียนโดย adminmng 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เขียนโดย adminmng 12