แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาตัดประกอบแว่นสายตา ฯ เขียนโดย adminmng 6
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1) เขียนโดย adminmng 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ เขียนโดย adminmng 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส แบบซอง เขียนโดย adminmng 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดประกอบแว่นสายตา ฯ เขียนโดย adminmng 3
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เขียนโดย adminmng 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง เขียนโดย adminmng 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บธ 8359 ลำพูน เขียนโดย adminmng 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครืองปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เขียนโดย adminmng 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เขียนโดย adminmng 5