แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย adminmng 12
โครงการเสริมผิวจราจร แบบ Over Lay หมู่ที่ 3 ซอยตลาดเย็น ถึงประตูน้ำปิงห่าง เขียนโดย adminmng 105
เปิดซองโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง ซอยหมวดจำเริญ คงทน เขียนโดย adminmng 220
e-Auction โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบลำเหมืองจ่าแส้ – บ้านหนองช้างคืน บ้านป่าขาม หมู่ที่ 5 เขียนโดย adminmng 202
e-Auction โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหลุก เขียนโดย adminmng 199
เปิดซองโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก เขียนโดย adminmng 220
เปิดซองโครงการจัดซื้อถุงดำใส่ขยะประทับตราสัญลักษณ์/ข้อความ เขียนโดย adminmng 188
เปิดซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอย 1 บ้านป่าแขม เขียนโดย adminmng 223
เปิดซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายจรัล ธรรมโคร่งถึงลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญยืน เขียนโดย adminmng 193
เปิดซองโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีสองเมือง เขียนโดย adminmng 207