แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย adminmng 29
โครงการเสริมผิวจราจร แบบ Over Lay หมู่ที่ 3 ซอยตลาดเย็น ถึงประตูน้ำปิงห่าง เขียนโดย adminmng 128
เปิดซองโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง ซอยหมวดจำเริญ คงทน เขียนโดย adminmng 238
e-Auction โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบลำเหมืองจ่าแส้ – บ้านหนองช้างคืน บ้านป่าขาม หมู่ที่ 5 เขียนโดย adminmng 220
e-Auction โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหลุก เขียนโดย adminmng 214
เปิดซองโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก เขียนโดย adminmng 238
เปิดซองโครงการจัดซื้อถุงดำใส่ขยะประทับตราสัญลักษณ์/ข้อความ เขียนโดย adminmng 201
เปิดซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอย 1 บ้านป่าแขม เขียนโดย adminmng 239
เปิดซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายจรัล ธรรมโคร่งถึงลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญยืน เขียนโดย adminmng 212
เปิดซองโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีสองเมือง เขียนโดย adminmng 222