แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over-Lay สายเลียบลำเหมืองจ่าแส้ บ้านศรีสองเมือง-บ้านเหมืองง่าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 3
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บ้านป่าขาม ซอย 2 จุดเริ่มต้นบ้านนายนวล ถาวร ถึง ลำเหมืองอุโบสถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10 บ้านศรีสองเมือง เขียนโดย adminmng 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านป่าแขม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย adminmng 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย adminmng 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย adminmng 3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขยายถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง สายเลียบลำเหมืองกลาง หน้าโรงเรียนประตูป่า เขียนโดย adminmng 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บ้านป่าขาม (แยกซอย 2) เขียนโดย adminmng 5
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ๒๕๖๑ เขียนโดย adminmng 217
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขียนโดย adminmng 221