ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า

เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่ตำบลเหมืองง่า

ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563