ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563