เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ลงวันที่ 24 มกราคม 2563