ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลเหมืองง่า แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562