แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์การประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 61 เขียนโดย kwangmaza 73
คู่มือสำหรับประชาชน เขียนโดย kwangmaza 100
โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปีงบ 2561 เขียนโดย kwangmaza 82
บันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับเทศบาลใกล้เคียงในการร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 เขียนโดย kwangmaza 102
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เขียนโดย adminmng 98
รายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย adminmng 94
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2561 เขียนโดย adminmng 76
งบแสดงหลักฐานการเงิน เทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย adminmng 77
คู่มือมาตฐานการปฏิบัตงาน การจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญ เขียนโดย adminmng 89
สรุปรางวัลเทศบาลตำบลเหมืองง่า ปี 2561 เขียนโดย adminmng 64