แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย adminmng 54
เทศบาลตำบลเหมืองง่า เชิญเที่ยวงานวันเด็กตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563 เขียนโดย adminmng 18
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย adminmng 127
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย kwangmaza 119
โครงการผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย kwangmaza 131
บันทึก รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ เขียนโดย kwangmaza 138
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย kwangmaza 122
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย kwangmaza 103
จำนวลและประเภทเรื่องร้องเรียน เขียนโดย kwangmaza 98
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 99