แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) เขียนโดย adminmng 26
ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 เขียนโดย adminmng 34
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาษี เขียนโดย adminmng 48
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน ป้าย และการประกอบกิจการค้า ประจำปี 2561 เขียนโดย adminmng 172
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้เทศบัญญัติปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย adminmng 269
แบบแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติฯ 3 ฉบับ เขียนโดย adminmng 293
ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เขียนโดย adminmng 317
ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้นำดื่มหยอดเหรียญ เขียนโดย adminmng 494
ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เขียนโดย adminmng 401
แบบแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติฯ เขียนโดย adminmng 216