แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง เขียนโดย kwangmaza 34
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563 เขียนโดย kwangmaza 105
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย adminmng 273
เทศบาลตำบลเหมืองง่า เชิญเที่ยวงานวันเด็กตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563 เขียนโดย adminmng 84
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย adminmng 169
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย kwangmaza 233
โครงการผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย kwangmaza 156
บันทึก รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ เขียนโดย kwangmaza 163
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย kwangmaza 143
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย kwangmaza 123