แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์การประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 61 เขียนโดย kwangmaza 14
คู่มือสำหรับประชาชน เขียนโดย kwangmaza 31
โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปีงบ 2561 เขียนโดย kwangmaza 21
บันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับเทศบาลใกล้เคียงในการร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 เขียนโดย kwangmaza 19
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เขียนโดย adminmng 29
รายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย adminmng 35
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2561 เขียนโดย adminmng 26
งบแสดงหลักฐานการเงิน เทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย adminmng 20
คู่มือมาตฐานการปฏิบัตงาน การจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญ เขียนโดย adminmng 36
สรุปรางวัลเทศบาลตำบลเหมืองง่า ปี 2561 เขียนโดย adminmng 17