ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Over Lay หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Over Lay หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)