ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง เลียบลำเหมืองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง เลียบลำเหมืองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)