ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอู่สุรพล หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอู่สุรพล หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง