ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ

โครงการที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 ข้างถนนเลียบทางรถไฟทิศตะวันออกแยกเหมืองง่า-สะพานลำเหมืองหลิ่งห้า ราคากลาง 502,000.00 บาท

โครงการที่ 2 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสายศรีบุญยืน-วังทอง จุดเริ่มต้นศรีบุญยืน-วังทอง ซอย 2 สาย 2 ถึงบ้านเจ้าปู่แสนดอนยืน หมู่ที่ 3 ราคากลาง 875,000.00 บาท

รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย