ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดำเนินการจ้างเหมาบุคคล คณะบุคคล ห้างร้าน หรือบริษัทเอกชน ในการดำเนินการและจัดเก็บขยะในชุมชนตำบลเหมืองง่า จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดำเนินการจ้างเหมาบุคคล คณะบุคคล ห้างร้าน หรือบริษัทเอกชน ในการดำเนินการและจัดเก็บขยะในชุมชนตำบลเหมืองง่า จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้