ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า จำนวน 9 เดือน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า จำนวน 9 เดือน ตามรายละเอียดแนบ