ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญยืน สายเลียบลำน้ำกวง เชื่อมบ้านเหมืองง่า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญยืน สายเลียบลำน้ำกวง เชื่อมบ้านเหมืองง่า