แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอู่สุรพล หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง เขียนโดย adminmng 30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอู่สุรพล หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านป่าขาม ซอยสันเม็งเชื่อมตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 106
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่าขาม ซอยสันเม็งเชื่อมตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 109
ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่าขาม ซอยสันเม็งเชื่อมตำบลอุโมงค์ เขียนโดย adminmng 114
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่าขาม ซอยสันเม็งเชื่อมตำบลอุโมงค์ เขียนโดย adminmng 107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีสองเมือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เขียนโดย adminmng 156
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 10 บ้านศรีสองเมือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเหมืองง่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 145