แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 35
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำหมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองง่า,หมู่ที่ ๘ บ้านหลุก ตามแบบแปลนชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 45
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง เขียนโดย adminmng 30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองง่า หมู่ที่ ๘ บ้านหลุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เขียนโดย adminmng 42
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เขียนโดย adminmng 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอู่สุรพล หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง เขียนโดย adminmng 92
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอู่สุรพล หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านป่าขาม ซอยสันเม็งเชื่อมตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 156
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่าขาม ซอยสันเม็งเชื่อมตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 175