แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบริหาารจัดกาารขยะมูลฝอยในตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย adminmng 2
ประกาศเผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อที่ดินในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง เขียนโดย adminmng 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลเหมืองง่า เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย adminmng 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านหลุก ซอยสันบ้านไร่ ช่วงที่2 เขียนโดย adminmng 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลเหมืองง่า เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย adminmng 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่10 บ้านศรีสองเมือง ซอยน้ำดื่มประชารัฐ เขียนโดย adminmng 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง ซอยบ้านนายวิเชียร อริวันนา เขียนโดย adminmng 6
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านศรีสองเมือง ซอยมวลแมกไม้ เขียนโดย adminmng 8
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านหลุก ซอยสันบ้านไร่ เขียนโดย adminmng 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1) เขียนโดย adminmng 22