แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย adminmng 3
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ พร้อมบ่อพัก ซอยกันเอง จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย adminmng 13
ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 32
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 2 โครงการ เขียนโดย adminmng 16
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ เขียนโดย adminmng 34
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดำเนินการจ้างเหมาบุคคล คณะบุคคล ห้างร้าน หรือบริษัทเอกชน ในการดำเนินการและจัดเก็บขยะในชุมชนตำบลเหมืองง่า จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เขียนโดย adminmng 29
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ซอบหมวดจำเริญ คงทน เขียนโดย adminmng 58
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง ซอยหมวดจำเริญ คงทน เขียนโดย adminmng 67
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เขียนโดย adminmng 77
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีสองเมือง เขียนโดย adminmng 112