แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 10 บ้านศรีสองเมือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเหมืองง่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 3
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 10 บ้านศรีสองเมือง เขียนโดย adminmng 15
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 10 บ้านศรีสองเมือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เขียนโดย adminmng 12
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม เขียนโดย adminmng 33
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ เขียนโดย adminmng 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถุงดำใส่ขยะประทับตราสัญลักษณ์ข้อความ จำนวน ๒๔,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 13
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเข็ม เขียนโดย adminmng 26
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างโครงคลุมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย adminmng 18