แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ซอยข้างบ้านนายมณเทียร ศรีวิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย adminmng 198
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล . หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง เลยบลำเหมืองกลาง สายหน้าโรงเรียนประตูป่า เขียนโดย adminmng 196
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงขยะประทับตราสัลักษณ์/ข้อความ ด้วยวิธีประกวดราคา (E-bidding) ครั้งที่ ๒ เขียนโดย adminmng 218
ประกวดราคาซื้อถุงขยะประทับตราสัญลักษณ์/ข้อขวามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 236
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ๖ ล้อ ๑ คัน (e-bidding) เขียนโดย adminmng 306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Over Lay หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 254
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง เลียบลำเหมืองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย adminmng 227
ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Over Lay หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 250
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง เลียบลำเหมืองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 262
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 280