แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ๖ ล้อ ๑ คัน (e-bidding) เขียนโดย adminmng 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Over Lay หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 47
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง เลียบลำเหมืองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย adminmng 33
ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Over Lay หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 51
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง เลียบลำเหมืองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 78
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 87
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำหมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองง่า,หมู่ที่ ๘ บ้านหลุก ตามแบบแปลนชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 81
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง เขียนโดย adminmng 96
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองง่า หมู่ที่ ๘ บ้านหลุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เขียนโดย adminmng 94