แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์ฯ (ศพอส.) เขียนโดย adminmng 5
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่่งงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) เขียนโดย adminmng 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางแแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.4044 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 1 เขียนโดย adminmng 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย adminmng 14
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.4044 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 1 เขียนโดย adminmng 86
ประกาศยกเลิกการประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.4044 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 1 เขียนโดย adminmng 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10บ้านศรีสองเมือง ซอยมนพงศ์คอร์ด ช่วงที่ 1 เขียนโดย adminmng 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง ซอยอู่สุรพล เชื่อมจามเทวีแลนด์ เขียนโดย adminmng 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย adminmng 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Over Lay ม.5 ซอยข้างวัดป่าขาม ถึงซอย 8 เขียนโดย adminmng 74