แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Over Lay หมู่ที่ 5 ซอยข้างวัดป่าขาม ถึงซอย 8 เขียนโดย adminmng 1
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา การจ้างการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (e-bidding) เขียนโดย adminmng 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 10 บ้านศรีสองเมือง ซอยเลียบลำเหมืองปู่โกรก เขียนโดย adminmng 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 บ้านหลุก ซอยบ้านนายประเวศ นักพรต เขียนโดย adminmng 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่1 บ้านต้นผึ้ง สายทุ่งหนอง เขียนโดย adminmng 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญยืน สายเลียบลำน้ำกวง เชื่อมบ้านเหมืองง่า เขียนโดย adminmng 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง ซอยบ้านนายทองสุข ชนะญาติ เขียนโดย adminmng 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง (เกาะทราย) เขียนโดย adminmng 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง สายทุ่งทองกวาว เขียนโดย adminmng 6
ประกาศประกวดราคาจ้างการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย adminmng 8