งานพระราชพิธี 5 ธันวา มหาราช

เมื่อเวลา 18.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเหมืองง่าได้จัดให้มีพระราชพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนในตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ "ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ"