โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในตำบลเหมืองง่า

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลเหมืองง่า นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่เสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในตำบลเหมืองง่า โดยมีนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล