เทศบาลตำบลเหมืองง่า จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน และมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า