กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่ 5 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน - เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับพี่น้องประชาชนและชุมชน โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ต.เหมืองง่า ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบ้านหลุก หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองง่า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดลำพูนที่ให้ส่วนราชการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทุกวันพุธ ประจำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563