มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติผู้ที่มีอายุ 100 ปี

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ พนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า และประธานชมรมผู้สูงอายุ และคณะผู้สูงอายุ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นางยอด สินสุวรรณ์ ซึ่งมีอายุ 104 ปี อยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ 1 บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง อายุยืน 100 ปี ขึ้นไป