การแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติในงานประเพณียี่เป็ง ตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬา เทศบาลตำบลเหมืองง่า By:งานประชาสัมพันธ์