ฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุค

22 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายสมิง ศรีเลศิลป์ ที่ปรึกษานายกฯ และ ผอ. กองสาธารณสุขฯ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยวิธีรำวงย้อนยุค บ้านวังทอง ม. 4 ต.เหมืองง่า โดยท่านนายกฯ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านวังทอง สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า