คัดเลือกประธานแม่บ้านตำบล

วันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันตำบลเหมืองง่า และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจำตำบลเหมืองง่า ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีแม่บ้านตำบลเหมืองง่า โดยนางนัยนา สังข์ใย ประธานแม่บ้าน บ้านศรีบุญยืน หมู่ที่ 3 ได้รับเลือกให้เป็นประธานแม่บ้านตำบลเหมืองง่าคนใหม่ และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่นายไสว มโนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจำตำบลเหมืองง่า ในโอกาสที่ได้ลาออกจากราชการก่อนครบอายุราชการ