กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเหมืองง่า " กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย " ซึ่งเทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเหมืองง่า จัดขึ้น ณ บ้านสวนกนกกานต์ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ตัวแทนเด็กและเยาวชนพร้อมผู้ปกครอง ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้แน่นแฟ้น รักและเอื้ออาทรกันยิ่งขึ้นต่อไป