ประมวลภาพกิจกรรม การประกวดหนูน้อยนพมาศ

ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานประเพณียี่เป็ง ตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 56 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยผลการตัดสิน มีดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธีราภรณ์ พุดทะสี บ้านหลุก หมู่ 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.นีรชา พิงค์ชัย บ้านศรีบุญยืน หมู่ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ทักษพร นันตาบุตร บ้านป่าขาม หมู่ 5
รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.ณัฐธิดา สายแสงจันทร์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ 1 และด.ญ.ดาราวดี แก้วกัน บ้านวังทอง หมู่ 4