มอบใบประกาศฯ โครงการ D.A.R.E.

วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 15.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้มอบใบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทยของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ประจำปีการศุกษา 1/2560 ณ โรงเรียนวัดเหมืองง่า