ธรรมะสัญจรวัดวังทอง

วันพุธที่ 13 ก.ย.60 เวลา 19.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ พนักงาน - เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการธรรมพบปะประชาชน ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560 ครั้งที่ 8 ณ วัดวังทอง ต.เหมืองง่า โดยมี พระมหาประสิทธิ์ ธมมาภินนโท เจ้าอาวาสวัดช้างค้ำ อ.ป่าซาง เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา