อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เยี่ยมชมการแสดงผลงานด้านเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

วันที่ 10 กันยายน 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เยี่ยมชมการแสดงผลงานด้านเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในระดับตำบลของ ทต.เหมืองง่า ซึ่งได้รับเลือกเเป็นตัวแทนของ จ.ลำพูน ในการแสดงผลงาน 8 ตำบลของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีนายสงกรานต์ สุรินทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ, นายสมิง ศรีเลศิลป์ ที่ปรึกษานายกฯ, นายธนกร ธนันชัย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน