ประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองง่า

  • พิมพ์

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า กองการศึกษาฯ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่าได้ดำเนินการประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองง่า โดยมีนายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสงกรานต์ สุรินทอง เลขาฯนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งนี้ นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลำพูน ได้มาร่วมสังเกตการณ์การคัดเลือกคณะกรรมการในครั้งนี้ด้วย โดยผลการคัดเลือก นายอาทิตย์ ทรงอาจหาญ บ้านศรีบุญยืน ม.3 ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน ต.เหมืองง่า