"ร่วมเปิดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่แรง"

วันที่ 7 ก.ย. 60 เวลา 10.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายสงกรานต์ สุรินทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และนายนำชัย สุขเกษม ปลัดเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสทำบุญอาคารสำนักงานหลังใหม่ ของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน