"ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน"

  • พิมพ์

วันนี้ (7 ก.ย. 60) เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดศรีบุญยืน หมู่ที่ 3 ต.เหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560 "ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน" ซึ่งมีคณะผู้บริหาร จนท.กองสาธารณสุขฯ จนท.รพ.สต.เหมืองง่า อสม. 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมอบรม โดยเชิญวิทยากรจาก สนง.สาธารณสุข จ.ลำพูน มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า