ประชุมเตรียมความพร้อม "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ

6 ก.ย. 60 เวลา 13.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ซึ่ง จ.ลำพูน เป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดดีเด่นด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน จ.ลำพูน ในวันที่ 11 ก.ย. 60 นี้ ณ พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น ต่อไป