ตำบลปลอดขยะเปียก

วันนี้(6 ก.ย.60) เวลา09.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วม การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ " ตำบลปลอดขยะเปียก" โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 47 แห่งเข้ารับ ณ ห้องประชุมหละพูน โรงแรมลำพูนวิลล์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยมุ่งหวังให้จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันกับอปท.ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา