โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"

4 ก.ย.60 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนังาน-เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนบ้านหลุก ม.8 ได้ร่วมกันปลูกต้นพยุง ตามโครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ณ สนามกีฬาข้างวัดบ้านหลุก ม.8 ต.เหมืองง่า