พิธีเปิดงานประเพณียี่เป็ง ต.เหมืองง่า ประจำปี 2556

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 56 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมงานประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2556 ขึ้น โดยมีนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ต.เหมืองง่า และใกล้เคียง เข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเหมืองง่า