ประชุมสถานการณ์ไข้เลือดออก

วันนี้ เวลา 8.30 น. นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ประจะปี 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า