ธรรมสัญจรวัดรัชมังคลาราม

วันอังคารที่ 29 ส.ค.60 เวลา 19.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ พนักงาน - เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการธรรมพบปะประชาชน ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ วัดรัชมังคลาราม ต.เหมืองง่า โดยมี พระครูจิรวัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน วัดช่างฆ้อง เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา