ประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

วันนี้ ( 29 สิงหาคม 2560) นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดการประชุมเวทีทบทวนบทเรียนการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสรุปบทเรียนการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่