แก้ไขปัญหาน้ำท่วมของในพื้นที่เกษตรกรรม

สืบเนื่องจากคืนวันเสาร์ที่ 26 ส.ค. 60 ที่ผ่านมา เกิดฝนตกตลอดทั้งคืนอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาข่า” ทำให้เกิดน้ำท่วมขังไร่นา สวนพืชผัก และสวนลำไย ของพี่น้องเกษตรกรหลายหมู่บ้านในพื้นที่ ต.เหมืองง่า ซึ่งนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยได้ลงพื้นที่ที่ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและให้ดำเนินการเปิดทางน้ำ เพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่ลำเหมืองสาธารณะต่อไป